>Nguyễn Trung Quân
Review bởi
Nguyễn Trung Quân
Phim
Ác Phụ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Ác Phụ của Nguyễn Trung Quân

08:00' 01/01
Nguyễn Trung Quân Đã chấm: 100%100% cho phim Ác Phụ
phim rất hay giàu tính nhân văn! Sâu sắc!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?