>Dang Key
Review bởi
Dang Key
Phim
A Star Is Born 2018
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim A Star Is Born 2018 của Dang Key

08:00' 01/01
Dang Key Đã chấm: 100%100% cho phim A Star Is Born 2018
1 bộ phim qua hay mang lại nhiều cảm xúc, thích nhất Lady GAGa
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?