>Dang Key
Review bởi
Dang Key
Phim
A Star Is Born 2018
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim A Star Is Born 2018 của Dang Key

08:00' 01/01
1 bộ phim mà 2 diễn viên chính diễn quá đỉnh, nhạc phim quá hay
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?