Đánh giá phim 6 Below: Miracle on the Mountain của Lưu Minh Thảo

08:00' 01/01
Lưu Minh Thảo Đã chấm: 100%100% cho phim 6 Below: Miracle on the Mountain
Một bộ phim quá hay và ý nghĩa đê xem !
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?