Xem xong thứ đọng lại là kịch bản rời rạc, kỹ xảo bắt mắt

6.5

Trước khi tôi đi xem và đã tham khảo thấy Rating trên hay.tv khá thấp và IMDB thì cực thấp nhưng tôi thực sự nghi ngờ về điểm số. Nhưng, ...

Review bởi David Bee
16:27' 25/06/2017
2