CUNG HOÀNG ĐẠO

Xử nữ

23/08 - 22/09
Dù không cố ý nhưng đôi lúc, Xử Nữ làm tổn thương người mình quan tâm bằng những lời chỉ trích.
Bạn sinh ngày