CUNG HOÀNG ĐẠO

Thiên bình

23/09 - 23/10
Họ được biết đến bởi sự điềm đạm cũng như hay thu giữ mọi thứ, và họ sẽ mãi như vậy cho đến khi lý tưởng sống hay quan điểm của họ bị thử thách
Bạn sinh ngày