CUNG HOÀNG ĐẠO

Sư tử

23/07 - 22/08
Sư Tử là người tham vọng. Họ sẽ làm việc cật lực để đạt được điều họ mong muốn.
Bạn sinh ngày