CUNG HOÀNG ĐẠO

Song tử

21/05 - 21/06
Đối với Song Tử, cuộc đời cũng giống một dạng của công viên giải trí vậy.
Bạn sinh ngày