CUNG HOÀNG ĐẠO

Song ngư

19/02 - 20/03
Song Ngư thường được chú ý với vẻ đẹp nội tâm chứ không phải hình thức bên ngoài.
Bạn sinh ngày