CUNG HOÀNG ĐẠO

Cự giải

22/06 - 22/07
Ngoài nỗi sợ bị chối bỏ, Cua cũng rất sợ phải bước qua quá khứ để đi tiếp trên đường đời.
Bạn sinh ngày