CUNG HOÀNG ĐẠO

Bảo bình

20/01 - 18/02
Trong các mối quan hệ, Bảo Bình thường muốn tiếp cận với người khác một cách mới mẻ, tươi vui.
Bạn sinh ngày