CUNG HOÀNG ĐẠO

Bạn sinh ngày
Hôm nay là ngày của Thiên bình
Họ được biết đến bởi sự điềm đạm cũng như hay thu giữ mọi thứ, và họ sẽ mãi như vậy cho đến khi lý tưởng sống hay quan điểm của họ bị thử thách