CUNG HOÀNG ĐẠO

Bạn sinh ngày
Hôm nay là ngày của Kim ngưu
Khi bị tổn thương, đừng mơ đến chuyện Kim Ngưu sẵn lòng tha thứ hay quên đi điều đó nhé!