Hoạt động của tôi
Bình luận phim Molly's Game
10:36' 13/11/2017
Bình luận phim Cưỡi Gió Đạp Sóng
09:48' 11/11/2017
Bình luận phim Cậu Bé Ma
09:26' 11/11/2017
Bình luận phim Cuồng Thú
17:14' 10/11/2017
Bình luận phim Tèo Em
14:59' 10/11/2017
Bình luận phim Hãy Nói Yêu Em
18:41' 09/11/2017
Bình luận phim Người Phụ Nữ Ướt Dưới Gió
21:00' 31/10/2017
Chấm điểm phim Người Phụ Nữ Ướt Dưới Gió
20:37' 31/10/2017
Chấm điểm phim Jack Brooks: Monster Slayer
11:22' 31/10/2017
Bình luận phim Săn Quỷ 3
11:14' 31/10/2017
Chấm điểm phim Săn Quỷ 3
10:44' 31/10/2017
Bình luận phim Lời Tỏ Tình Của Fumiko
10:36' 31/10/2017
Chấm điểm phim Lời Tỏ Tình Của Fumiko
10:30' 31/10/2017
Chấm điểm phim Tuyệt Đao
09:51' 31/10/2017
Bình luận phim Deadpool
09:48' 31/10/2017
Chấm điểm phim Deadpool
09:42' 31/10/2017
Bình luận phim Quái nhân Deadpool 2
09:25' 31/10/2017
Chấm điểm phim Quái nhân Deadpool 2
09:18' 31/10/2017
Bình luận phim Quái Xế Baby
08:54' 31/10/2017
Chấm điểm phim Quái Xế Baby
08:49' 31/10/2017